FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७९-०८० मा संचालन हुने विषयगत शाखाका योजनाहरु ।

७९/८० 12/12/2022 - 13:43 PDF icon आ.व. २०७९-८० का विषयगत शाखाका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७९-०८० मा संचालन हुने वडा स्तरीय योजनाहरु

७९/८० 12/12/2022 - 11:25 PDF icon वडा स्तरीय योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७९-०८० मा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट संचालन हुने योजनाहरु

७९/८० 12/11/2022 - 16:13 PDF icon आ.व. २०७९-०८० मा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट संचालन हुने योजनाहरु.pdf

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७७ / ०७८ मा संचालन हुने गाउँपालिका स्तरिय योजनाहरु

७७/७८ 06/25/2020 - 12:59 PDF icon आ.व. २०७७ .०७८ का गाउँपालिका स्तरिय योजनाहरु.pdf

मिक्लाजुङ गाउँपालिका कृषि शाखाको आ.व. २०७५ -०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण

७४/७५ 10/29/2018 - 16:59 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिका कृषि शाखाको आ.व. २०७५ -०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण.pdf

Pages