FAQs Complain Problems

समचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७७ / ०७८ मा संचालन हुने गाउँपालिका स्तरिय योजनाहरु

७७/७८ 06/25/2020 - 12:59 PDF icon आ.व. २०७७ .०७८ का गाउँपालिका स्तरिय योजनाहरु.pdf

मिक्लाजुङ गाउँपालिका कृषि शाखाको आ.व. २०७५ -०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण

७५/७६ 10/29/2018 - 16:59 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिका कृषि शाखाको आ.व. २०७५ -०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण.pdf

मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आ.व.२०७५-०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण

७५/७६ 10/29/2018 - 16:30 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आ.व.२०७५-०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण.pdf

मिक्लाजुङ गाउँपालिका शिक्षा शाखाको आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण

७५/७६ 10/29/2018 - 16:26 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिका शिक्षा शाखाको आ.व. २०७५-०७६ को बार्षिक बजेट.pdf

मिक्लाजुङ गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाको आ.व. २०७५/०७६ को बार्षिक बजेट बिबरण

७५/७६ 10/29/2018 - 16:13 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाको.pdf

आ.व. २०७५।०७६ मा संचालन हुने मिक्लाजुङ गाउँपालिका पशुपंक्षी शाखाका योजनाहरु

७५/७६ 10/29/2018 - 13:41 PDF icon आ.व. २०७५।०७६ मा संचालन हुने मिक्लाजुङ गाउँपालिका पशुपंक्षी शाखाका योजनाहरु.pdf

आ.व. २०७५।०७६ मा संचालन हुने मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा स्तरिय योजनाहरु

७५/७६ 10/29/2018 - 13:21 PDF icon आ.व. २०७५।०७६ मा संचालन हुने मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा स्तरिय योजनाहरु.pdf

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट आ.ब. २०७५-०७६ मा संचालन हुने योजनाहरु

७५/७६ 08/28/2018 - 10:53 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिकाबाट आ.ब. २०७५-०७६ मा संचालन हुने योजनाहरु.pdf