FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगार सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

दस्तावेज: 

सूचि दर्ता गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

रोजगार सहायक करार सेवामा पदपुर्ति सम्वन्धी सूचना र

करार सेवामा पदपुर्ति सम्वन्धी सूचना ।

Pages