FAQs Complain Problems

समचार

सूचना तथा समाचार

कृषि अधिकृत पदको परीक्षा सम्वन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा

दस्तावेज: 

सुरक्षित आप्रवास कार्यक्रम सामी अन्तर्गतको वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता पद र रिटर्नी स्वयंसेवक पदको पाठ्यक्रम

दस्तावेज: 

सुरक्षित आप्रवास कार्यक्रम सामी लागि आवश्यक जनशक्ति करारमा राख्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

अपाङ्गता सहायता सहजकर्ता पदकाे लागि दरखास्त आव्हानकाे सूचना ।

Pages