FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हे.अ. पदकाे नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

हे.अ.काे लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

करार सेवा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages