FAQs Complain Problems

७७/७८

सूची दर्ता गर्ने सम्वन्धी सुचना ।

भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुकाे लगत संकलन सम्बन्धी सुचना ।

चेक साट्ने सम्वन्धी सुचना ।

Digital X-Ray Machice काे बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

दस्तावेज: 

आ.व. २०७८/०७९ बजेट

दस्तावेज: 

Pages