FAQs Complain Problems

समचार

७७/७८

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

दस्तावेज: 

सप्तमी,लसुने, दोकानडाँडा, बतासे हुँदै कुम्मायक गाउँपालिका जोड्ने सडक स्तरोन्नतीको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

कृषि सडक स्तरोन्नत्तीको लागि बोलपत्र अव्हानको सूचना ।

जडिबुटी, कबाडी र जीवजन्तु कर सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र ठेक्का बढाबढ आव्हानको सूचना ।

Pages