FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

सडक स्ताराेन्नीकाे लागि सिलवन्दी बाेलपत्र आवहानकाे सुचना ।

दस्तावेज: 

गाउँपालिका भवन निर्माणकाे लागि बाेलपत्र सुचना ।

दस्तावेज: 

सडर स्तराेन्तिकाे लागि सिलबन्दी बाेलपत्र आव्हान सुचना ।

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages