FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको उर्जा निति २०७७ ७७/७८ 09/20/2020 - 10:27 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको उर्जा निति २०७७.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन आ.व. २०७७/०७८ ७७/७८ 08/25/2020 - 12:21 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकाको आर्थिक ऐन फाइनल २०७७.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको विनियेज ऐन २०७७/०७८ ७७/७८ 06/24/2020 - 17:00 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको विनियेज ऐन २०७७. ०७८.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 16:39 PDF icon २. मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७७.pdf
मर्मत स‌भार ऐन ७४/७५ 08/14/2019 - 14:08 PDF icon मर्मत स‌भार.pdf
कर तथा गैर कर ७४/७५ 08/03/2019 - 17:05 PDF icon कर तथा गैर कर.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७५ ७४/७५ 08/03/2019 - 15:36 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर ७४/७५ 08/03/2019 - 15:11 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर .pdf
शिशु पोषण खर्च कार्यविधि २०७५ ७४/७५ 08/03/2019 - 14:10 PDF icon शिशु पोषण खर्च कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, संधोधित २०७६ ७६/७७ 08/03/2019 - 13:53 PDF icon आर्थिक ऐन , संधोधित २०७६.pdf

Pages