FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना तथा युवारुप आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि-२०८० ८०-८१ 04/15/2024 - 16:52 PDF icon युवारुप आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि-२०८०.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिका हलुका सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०-८१ 12/01/2023 - 12:13 PDF icon राजपत्र मिक्लाजुङ गाउँपालिका हलुका सवारी साधन सञ्चालन कार्यविधि-1.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७९ ७९/८० 10/03/2023 - 10:51 PDF icon मिक्लाजुङ शिक्षा ऐन, २०७९.pdf
प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक पदपूर्ति सम्वन्धी मापदण्ड,-२०७८ ७९/८० 09/08/2022 - 14:05 PDF icon प्राविधिक-सहायक-र-रोजगार-सहायक-पदपूर्ति-सम्वन्धी-मापदण्ड,-२०७८.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको उर्जा निति २०७७ ७७/७८ 09/20/2020 - 10:27 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको उर्जा निति २०७७.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन आ.व. २०७७/०७८ ७७/७८ 08/25/2020 - 12:21 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिकाकाको आर्थिक ऐन फाइनल २०७७.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको विनियेज ऐन २०७७/०७८ ७७/७८ 06/24/2020 - 17:00 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको विनियेज ऐन २०७७. ०७८.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 16:39 PDF icon २. मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७७.pdf
मर्मत स‌भार ऐन ७४/७५ 08/14/2019 - 14:08 PDF icon मर्मत स‌भार.pdf
कर तथा गैर कर ७४/७५ 08/03/2019 - 17:05 PDF icon कर तथा गैर कर.pdf

Pages