FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, संधोधित २०७६ ७६/७७ 08/03/2019 - 13:53 PDF icon आर्थिक ऐन , संधोधित २०७६.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 06/27/2019 - 19:03 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७६.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन , २०७६ ७६/७७ 06/27/2019 - 19:02 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन , २०७६.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन , संशोधित २०७५ ७४/७५ 06/27/2019 - 19:00 PDF icon स्थानीय तहको आर्थिक ऐन , संशोधित २०७५.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन ७४/७५ 06/19/2019 - 16:32 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन .pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७४/७५ 06/04/2019 - 14:18 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
स्थानीय तहको आर्थिक ऐन , संशोधित २०७५ ७४/७५ 06/04/2019 - 14:17 PDF icon २. स्थानीय तहको आर्थिक ऐन , संशोधित २०७५.pdf
विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 03/14/2019 - 14:14 PDF icon विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रबि, पाँचथरको आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2018 - 15:17 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रबि, पाँचथरको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रबि, पाँचथरको विनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2018 - 14:39 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रबि, पाँचथरको विनियोजन ऐन २०७५.pdf

Pages