FAQs Complain Problems

समचार

७७/७८

आ.व. २०७७/०७८ को शिक्षकहरु, कर्मचारी र स.का. हरुको तलव भत्ता र पोषाक खर्च समेतकाे तेस्रो चौमासिक निकासा बिवरण ।

शिलबन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

घरायसी सौर्य प्रणाली खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Pages