FAQs Complain Problems

समचार

योजना सम्झौता गर्न

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन ।
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
मिक्लाजुङ गाउँ कार्यपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि:शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • गाउँ सभाबाट उक्त आयोजना बार्षिक योजनामा परेको प्रमाण
  • उपभोक्ता भेलाको निर्णयको प्रतिलिपी
  • नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन भएको विवरण तथा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नागरिक्ता सहितको वडा कार्यालयको सिफारिस
  • स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान
  • सम्झौताको लागि निवेदन पत्र
प्रक्रिया: 
  • निवेदन सिफारिस तोक लगाउने
  • दर्ता गर्ने
  • रितपुर्वक देखिएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सम्झौता गर्ने ।