FAQs Complain Problems

समचार

योजनाको अन्तिम मुल्याङकन

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
योजनाको दुरी र प्रकृति अनुसार ३ देखि १० दिन सम्म
जिम्मेवार अधिकारी: 
ईन्जिनियर / सब ईन्जिनियर
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिकाकाे कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरु: 
  • कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन
  • सार्वजनिक परिक्षण
  • वडा कार्यालयको सम्पन्नताको सिफारिस
  • उपभोक्ता समितिको भेलाको निर्णयअनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन र काम सन्तोषजनक रहेको भन्ने व्यहोरा भएको निर्णयको प्रतिलिपि
प्रक्रिया: 
  • ईन्जिनियर / सव ईन्जिनियरको स्थलगत सर्भे नापजाँच
  • अनुगमन समितको स्थलगत अनुमान