FAQs Complain Problems

७८-७९

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ वार्षिक बजेट, नीति, योजना तथा कार्यक्रम

नीति तथा कार्यक्रम समावेस गर्ने विषयवस्तु एवं सुझाव पेश गर्ने सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

जग्गा प्राप्ति सम्वन्धि सूचना ।

सेवा करार पदपुर्ति सम्वन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

Pages