मिक्लाजुङ गाउँपालिका पाँचथर हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
छाँया राई महिला विकास निरिक्षक ९८४४६९०८४४
रमेश ताम्ली ना.सु प्रशासन ९८१६९४०६९८
डा. शुलेश्वर मण्डल पशु चिकित्सक मिक्लाजुङ गाउँपालिका पशुपंक्षी शाखा ९८४२०२३५०१