FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको विनियेज ऐन २०७७/०७८ ७७/७८ 06/24/2020 - 17:00 PDF icon मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको विनियेज ऐन २०७७. ०७८.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको उर्जा निति २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 16:43 PDF icon उर्जा निति २०७७.pdf
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/24/2020 - 16:39 PDF icon २. मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७७.pdf
मर्मत स‌भार ऐन ७५/७६ 08/14/2019 - 14:08 PDF icon मर्मत स‌भार.pdf
कर तथा गैर कर ७५/७६ 08/03/2019 - 17:05 PDF icon कर तथा गैर कर.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/03/2019 - 15:36 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर ७५/७६ 08/03/2019 - 15:11 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर .pdf
शिशु पोषण खर्च कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/03/2019 - 14:10 PDF icon शिशु पोषण खर्च कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, संधोधित २०७६ ७६/७७ 08/03/2019 - 13:53 PDF icon आर्थिक ऐन , संधोधित २०७६.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 06/27/2019 - 19:03 PDF icon १. स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७६.pdf

Pages