मिक्लाजुङ गाउँपालिका पाँचथर हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष

ईमेल: amarrajmakhim2018@gmail.com
फोन नं: 9816975760/9745148464

उपाध्यक्ष

फोन नं: ९८०७९४८१३८ /९७४२६१६७०४