मिक्लाजुङ गाउँपालिका पाँचथर हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

योजना फारफारकका लागि के के कागजातहरु अावश्यक पर्छन ?

योजना फारफारकका लागि आवश्यक कागजातहरु :

१. काम सम्पन्न भएको निर्णयको माइन्युट

  •  उपभोक्ता समितिको
  •  अनुगमन समितिको

२. १३, १४ र २८ फाराम

Pages