मिक्लाजुङ गाउँपालिका पाँचथर हजुरहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ ।

स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐनसम्वन्धित ३ दिने तालिम मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा सुरु